You are here: Home Trang Chủ Tổ Hành Chính-Văn Phòng Thành Viên

Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Ban giám hiệu

Phó Hiệu Trưởng

coLoan
Cô Nguyễn Thị Kim Loan
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 7 2014 16:00 )
 

Phó Hiệu Trưởng

Thầy Thế Hiển

* Nhiệm vụ và quyền hạn của PHT theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

- Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

* Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với PHT thứ hai - T. Lê Thế Hiển:

- Lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác chuyên môn dạy và học trong nhà trường. Cụ thể :

- Phụ trách công tác dự giờ, đánh giá tay nghề giáo viên. Tham mưu để hiệu trưởng lập hồ sơ đánh giá tay nghề giáo viên theo quy định hàng năm.

- Chỉ đạo tổ giáo vụ sắp xếp TKB.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra tập trung các tiết kiểm tra 01 tiết trở lên. Tổ chức chấm, lên điểm, thống kê và làm báo cáo nhận   xét, đánh giá chất lượng học tập của từng lớp theo từng môn.

- Phê duyệt sổ gọi tên ghi điểm hàng tháng.( từ 01 đến 05 tháng sau )

- Kiểm tra hồ sơ của các tổ CM và của giáo viên.

- Chủ Tịch Hội Đồng Thi Đua – Khen Thưởng.

- Lập kế hoạch quản lý giờ giấc lao động của cán bộ, công nhân viên. Kế hoạch theo dõi thi đua trong toàn trường.

- Biên chế học sinh các lớp đầu mỗi năm học.

- Chỉ đạo các tổ CM trong việc phân công giảng dạy cho giáo viên. Báo cáo và thống nhất với hiệu trưởng về kế hoạch phân công giảng dạy.

- Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn về việc tổ chức phân công dạy thay cho giáo viên đi công tác hoặc lý do khác.

- Phụ trách toàn bộ công việc tổ chức dạy nghề và tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh.

- Lập kế hoạch tổ chức việc dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và việc luyện thi ĐH, CĐ…

- Xây dựng thống nhất các loại biểu mẫu hồ sơ của tổ chuyên môn, của GVBM, GVCN.

- Dự giờ các tổ CM: Sử - Địa – Anh văn – CN – HN – HĐGDNGLL

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 10 2011 05:03 )
 
ThayTin
Thầy Nguyễn Tin

* Nhiệm vụ và quyền hạn của PHT theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

- Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

* Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với PHT thứ nhất - T. Võ Như Sơn :

- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và sử dụng CSVC của nhà trường.

- Lập kế hoạch chiến lược về xây dựng CSVC để tiến đến xây dựng trường chuẩn.

- Quản lý tổ Hành Chính – Văn Phòng; tổ Chủ Nhiệm.

- Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm của nhà trường.

- Tổ chức việc quản lý các khu nội trú của giáo viên và học sinh.

- Lập kế hoạch theo dõi việc kê khai giờ thừa của giáo viên đối với năm học.

- Hoàn tất toàn bộ hồ sơ kê khai giờ thừa báo cáo hiệu trưởng kiểm tra trước khi trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

- Làm các báo cáo liên quan đến hoạt động thanh tra.

- Theo dõi và quản lý việc học tập chính trị hè; việc học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc vận động: “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Hai không”…

- Chủ tịch Hội Đồng Kỷ Luật của nhà trường.

- Giải quyết hồ sơ về các chế độ bảo hiểm của giáo viên và học sinh.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ huynh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường.

- Phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến công tác chủ nhiệm. (Các vấn đề về học sinh: tác phong, nề nếp, kỷ     luật, khen thưởng, theo dõi chuyên cần học chính khóa, học phụ đạo, tổ chức biên chế các lớp phụ đạo, luyện thi, tổ chức thu tiền đối với học sinh học phụ đạo và luyện thi…)

- Lập bảng theo dõi biến động sĩ số học sinh hàng tháng.

- Phụ trách công tác Y tế học đường; công tác khuyến học.

- Phê duyệt học bạ của học sinh cuối năm theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Dự giờ các tổ chuyên môn: Hóa – Lý – Sinh – TDQP

 
Thầy Hoàng Ngọc Tránh

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

- Xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường.

- Thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng của giáo viên, nhân viên.

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại hoc sinh, ký xác nhân học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

*Phần quy định cụ thể trong nhà trường:

-Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của nhà trường; ngoài ra phụ trách trực tiếp một số công việc sau :

- Phụ trách công tác tài chính, tổ chức trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch năm học; nội dung hội nghị CNVC đầu năm; kế hoạch chiến lược của nhà trường và kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học của nhà trường.

- Phê duyệt các kế hoạch của các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.

- Cấp giấy đi công tác, giấy nghỉ phép cho cán bộ, giáo viên.

- Xử lý công văn từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân gởi cho nhà trường.

- Ký duyệt các báo cáo, tờ trình, các công văn gởi Sở GD&ĐT và các cơ quan khác.

- Giải quyết việc chuyển trường của học sinh; cấp lại học bạ cho học sinh cũ.

- Công tác tuyển sinh lớp 10; tuyển sinh ĐH&CĐ…

- Theo dõi kiểm tra tổ TDG tiến hành thực hiện nhiệm vụ

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phó hiệu trưởng.

- Duyệt kết quả phân công giảng dạy do chuyên môn đề xuất.

- Dự giờ đối với các tổ: Toán – Văn - GDCD

 

 

Ứng Dụng

 
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên Kết WebSite Khác

Quản Trị