You are here: Home Trang Chủ Tổ Hành Chính-Văn Phòng Thành Viên
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

  Ban giám hiệu

  Phó Hiệu Trưởng

  CoHong
  Cô Phạm Thị Hồng

  * Nhiệm vụ và quyền hạn của PHT theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

  - Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

  - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

  * Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với PHT

  - Tổ trưởng tổ Hành chính – Văn phòng.

  - Phụ trách quản lý hoạt động chuyên môn của các tổ: Ngoại ngữ; Tin học; Thể dục-Quốc phòng.

  - Quản lý các hoạt động liên quan việc tổ chức thi Tiếng Anh, Toán trên mạng Internet.

  - Phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức dạy học Ngoại ngữ theo đề án của Bộ GD ĐT.

  - Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra toàn bộ các khâu liên quan đến Sổ đầu bài của các lớp, lịch báo giảng của GV, kiểm tra hồ sơ tổ trưởng, lên kế hoạch thao giảng dự giờ.

  - Phụ trách công tác cơ sở vật chất của nhà trường.

  - Quản lý các khu nội trú của Gáo viên và học sinh.

  - Phụ trách toàn bộ công tác tuyển sinh ĐH-CĐ hàng năm.

  - Phụ trách hoạt động của thư viện, phòng truyền thống của nhà trường.

  - Quản lý hệ thống Website của nhà trường.

  - Phụ trách hoạt động văn nghệ, nữ công của nhà trường.

  - Theo dõi và quản lý việc học tập chính trị hè, các hoạt động quyên góp, ủng hộ có trong nhà trường.

  - Trực thứ 3 và thứ 6
  Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 08 Tháng 3 2015 14:56 )
   

  Phó Hiệu Trưởng

  Thầy Thế Hiển

  * Nhiệm vụ và quyền hạn của PHT theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

  - Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

  - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

  * Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với PHT:

  - Biên chế học sinh các lớp đầu mỗi năm học

  - Xếp TKB trong toàn trường.

  - Phụ trách quản lý hoạt động chuyên môn của các tổ: Ngữ văn; Lịch sử -GDCD; Địa lý.

  - Phụ trách hoạt động tổ khảo thí.

  - Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi học kỳ, thi tuyển sinh, thi thử đại học, thi khảo sát tốt nghiệp, Casio, thi lại sau hè.

  - Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra toàn bộ các khâu liên quan đến Sổ Gọi tên & Ghi điểm.

  - Điều tra, thống kê và quản lý danh sách các diện đối tượng chính sách của học sinh.

  - Phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh trong nhà trường.

  - Phụ trách các hoạt động phong trào, hoạt động TDTT trong nhà trường.

  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc thi liên môn, tích hợp, viết thư…

  - Phụ trách công tác Y tế học đường, công tác khuyến học.

  - Kiểm định chất lượng giáo dục.

  - Trực thứ 4 và thứ 7

  Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 10 Tháng 8 2014 11:26 )
   
  ThayTin
  Thầy Nguyễn Tin

  * Nhiệm vụ và quyền hạn của PHT theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

  - Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

  - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

  * Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với PHT :

  - Tổ trưởng tổ Chủ nhiệm

  - Tổ chức cho học sinh học nội quy đầu năm.

  - Phụ trách quản lý hoạt động chuyên môn của các tổ: Toán; Hóa; Lý; Sinh.

  - Quản lý toàn bộ các hoạt động dạy thêm (chung của trường và riêng của GV); hoạt động dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong toàn trường.

  - Lập kế hoạch, quản lý việc dạy thay, dạy bù…Điều động GV tham gia các công việc do Sở GD yêu cầu.

  - Xây dựng thống nhất các loại biểu mẫu hồ sơ của tổ CM; GVBM; GVCN.

  - Quản lý hoạt động thực hiện nội quy nề nếp của học sinh, chỉ đạo việc xếp hạnh kiểm của học sinh.

  - Lập kế hoạch theo dõi việc kê khai giờ thừa của GV. Lập hồ sơ báo cáo Sở phê duyệt chế độ giờ thừa của GV.

  - Theo dõi việc học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

  - Tổ chức các kỳ thi GVCN giỏi, GV giỏi cấp trường, tổ chức chỉ đạo hoạt động Hướng nghiệp; Dạy nghề; GDNGLL.

  - Lập kế hoạch, quản lý, chỉ đạo việc triển khai, tập huấn các nội dung chuyên đề mà Bộ và Sở đã tập huấn cho GVCC trong năm học, các nội dung yêu cầu tập huấn của nhà trường.

  - Kiểm tra hồ sơ GVCN, hồ sơ học bổng của GV và học sinh.

  - Trực thứ 2 và thứ 5

   
  Thầy Nguyễn Khắc Mãnh

  * Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng theo Điều Lệ Nhà Trường Phổ Thông:

  - Xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường.

  - Thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường.

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

  - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng của giáo viên, nhân viên.

  - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại hoc sinh, ký xác nhân học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

  *Phần quy định cụ thể trong nhà trường:

  - Công tác tài chính, tổ chức

  - Xây dựng kế hoạch năm học

  - XD nội dung HNCNV đầu năm

  - XD bổ sung kế hoạch chiến lược

  - XD kế hoạch kiểm tra nội bộ

  - Phê duyệt kế hoạch hoạt động thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các phó Hiệu trưởng.

  - Giải quyết các chế độ, chính sách cho giáo viên, nhân viên.

  - Xử lý công văn đến và đi

  - Giải quyết việc chuyển trường HS

  - Giải quyết cấp lại học bạ cho HS

  - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phó Hiệu trưởng.

  - Duyệt kết quả phân công giảng dạy.

  - Chỉ đạo trực tiếp công tác Thư ký Hội đồng nhà trường.

  - Cấp giấy đi công tác, giấy phép cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  - Thực hiện việc dự giờ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.

   

  - Công tác khen thưởng, kỷ luật

   

  Ứng Dụng

   
  Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Liên Kết WebSite Khác

  Quản Trị