You are here: Home C.Tác Chuyên Môn Công Tác Chuyên Môn KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011

Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011

I. MỤC ĐÍCH

- Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ Gv của nhà trường;

- Tạo nên những tiết học có chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

II. YÊU CẦU:

- Đảm bảo trung thực, công bằng, khách quan, hiệu quả.

- Tổ chức khoa học, tiết kiệm;

- Định hướng dạy học theo hướng dạy học bằng phương pháp mới.

A/NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH :

1- NỘI DUNG:

- Môn thi: bao gồm tất cả các môn học trong chương trình THPT;

- Địa điểm: trường THPT Phạm Văn Đồng;

- Chương trình thi: theo chương trình THPT hiện hành;

- Thành phần dự thi: tất cả giáo viên nhà trường.

- Thành lập Hội đồng giám khảo gồm Ban giám hiệu, các Tổ trưởng chuyên môn, các GV đã đạt danh hiệu GVG Tỉnh các năm trước, Gv có nhiều năm kinh nghiệm;

- Chuẩn bị hồ sơ dự thi, kiểm tra hồ sơ, giáo án các giáo viên đăng ký dự thi;

2- CÁC BƯỚC TIÊN HÀNH :

- Lập kế hoạch tổ chức Hội thi (Tháng 8)

- Đăng ký dự thi : đăng kí với TTCM. TTCM có trách nhiệm thông báo đến thành phần BGK, BGH

- Lịch thi:

+ HKI: Tổ Toán, Lý - CN, Sinh - CN, Sử - GDCD, TD – QP (Theo TKB, PPCT).

+ HKII: Tổ Hóa, Tin, Văn, Địa, AV

- Mỗi giáo viên dạy 2 tiết theo PPCT chính khóa. TTCM cho GV bóc thăm tiết dạy bắt buộc. Bắt buộc phải dạy ít nhất 1 tiết dạy học bằng GA ĐT (GV chọn bài dạy)

* DANH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI (sẽ có kế hoạch sau)

* ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO : (sẽ có kế hoạch sau)

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Kiến Đức, ngày 5 tháng 8 năm 2010

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

LÊ THẾ HIỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06 Tháng 9 2010 09:35 )  

Ứng Dụng

 
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên Kết WebSite Khác

Quản Trị